I Feria del Caballo P.R.E.

Svenska P.R.E.-föreningen bjuder in till officiellt Championat för P.R.E. och inofficiell dressyrtävling den 16–17 juni 2018 på Högbo Ridklubb i Sandviken.

Championatet är öppet för hästar som är registrerade i spanska stamboken för P.R.E; LGPRE ANCCE.


Domare: Francisco Hernández Moreno

 

Tävlingsplats: Högbo Ridklubb, Norrsidavägen 22, Sandviken
xxxxxxxxxxxxxxx
Anmälan: Sker via formulär, se länk. >>
Anmälan är bindande.
Anmälningsavgift och box faktureras. Faktura skickas
till i anmälan angiven mailadress.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Sista anm. dag: 2018-05-06
Efteranmälan i mån av plats mot 500 kr i extra avgift.
Vid anmälan och inbetalning senast den 15/4 erhålls
100 kr i rabatt.
xxxxxxxxxxxxxxx
Uppstallning: Sker i permanenta tävlingsboxar som bokas i samband
med anmälan. Boxarna ska mockas ur/tömmas innan
hemfärd. För ej tömd box debiteras 500 kt.
xxxxxxxxxxxxxxx
Boende: Information kommer.
xxxxxxxxxxxxxxx
Middag: Information kommer.
xxxxxxxxxxxxxxx
Dressyrtävling: Information kommer.
xxxxxxxxxxxxxxx
Sponsring: Vill du eller ditt företag sponsra tävlingen erbjuder vi
flera alternativ. Läs vidare här. >>
iix
Handler: Paolo Bastos, se info i höger marginal.


Har du frågor om tävlingen går det bra att maila till:

email: feria.ascpre@gmail.com   

Carina Blom 070-359 14 39
Lisa Mård 070-746 79 18

Avgifter:
 

Klass 1–2                 500 kr
Klass 3–12 1 200 kr    (medlem i ASCPRE 200 kr rabatt
Klass 15    900 kr    (medlem i ASCPRE 100 kr rabatt)
Box 1 000 kr    fredag kväll–söndag
Endast dagbox    700 kr    lördag eller söndag
xxxx
Vid anmälan och inbetalning senast den 15/4 lämnas 100 kr i rabatt!

Klasser
 

1     Ston 1 år                    2     Hingstar 1 år                          
3 Ston 2 år 4 Hingstar 2 år
5 Ston 3 år 6 Hingstar 3 år
7 Ston 4 år 8 Hingstar 4 år
9 Ston 5–6 år 10 Hingstar 5–6 år
11 Ston 7 år och äldre 12 Hingstar 7 år och äldre
15 Valacker alla åldrar
 • Vid färre antal starter kan tävlingen förläggas till endast en dag, lördagen den 16 juni 2018.
 • Visning vid hand för alla klasser sker lördag den 16/6 med start kl 10.00 och ridprov samt championtitlar sker söndag den 17/6.
 • Ridprov är obligatoriskt i klasserna 8, 10, 12 & 15 (i klass 15 för valacker 4 år och äldre).
 • Ridprov är valfritt för ston i klasserna 7, 9 & 11 och de är då med och tävlar om titeln Bästa ridprov. Dock läggs inte ridprovspoäng in i den totala poängen.
 • I klasserna 7–12 ska deltagande P.R.E. vara avelsgodkänd på minst basnivå, dispens ges i klass 7 & 8.
 • Klass 1, 2 & 15 tävlar inte om championtitlar och går inte vidare till tävlan om Bästa gångarter.
 • Samtliga klasser bedöms utifrån ANCCE:s tävlingsreglemente 2018 och tävlingen innehar officiell status. 


Priser och championtitlar enligt ANCCE:s reglemente, samt
–  Bästa svenskfödda P.R.E
–  Bästa ung valack (1-3 år)
–  Bästa äldre valack (4 och äldre)
–  Bästa ridprov valack

Övriga upplysningar

 • Startanmälan på plats sker under fredag kväll och lördag fm och görs i samband med att tävlingskontrollanter checkar varje deltagande hästs microchip och pass i dess box.
 • Tävling och uppvärmning sker i ridhus.
 • Startlista kommer publiceras på föreningens hemsida www.presverige.se direkt efter anmälningstidens utgång.
 • Nummerlapp fås vid startanmälan.
 • Ägare till deltagande P.R.E. måste inneha ägar-/stuterinummer (codigo) och anmäld häst måste vara ägarregistrerad på anmälaren. Ägarbyte görs här. >>
 • Pass medtages och uppvisas vid kontroll av microchip.
 • Vaccination enligt Svenska Ridsportförbundets TR.
 • Deltagande häst måste hanteras/ledas på tävlingsområdet i träns eller kapson/visningsträns, gäller även vid lastning.
 • I övrigt på tävlingsplatsen gäller Svenska Ridsportförbundets regler och policys.                     

Proposition championat >>

Anmälan championat >>

Dressyrtävling >> 

Spansk afton >>

Högbo Ridklubb >>

Sponsorbrev >>

Boende >>

Ridprov >>

Reglemente >>

Så här går det till >>


Handler >>
 

Antal anmälda hästar

13