Om Svenska P.R.E.-föreningen

Svenska P.R.E.-föreningen är den officiella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige. Föreningen bildades 2017 i syfte att samla uppfödare, hästägare och andra med intresse för rasen Pura Raza Española.

Svenska P.R.E.-föreningen är samarbetspartner med LGPRE ANCCE gällande stambokstjänster för Pura Raza Española i Sverige, samt är fullvärdig medlem i uppfödarorganisationen ANCCE.
 
Svenska P.R.E.-föreningen har som målsättning att arrangera aktiviteter, sprida kunskap om och marknadsföra rasen, samt arbeta för att stimulera aveln med P.R.E. i Sverige. Föreningen ska även samarbeta med andra för rasen relevanta hästorganisationer.

Medlemskap i föreningen beviljas den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att följa dess stadgar och policys.
 
Inträde som medlem i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller via föreningens hemsida och medlemskap räknas från det att styrelsen bekräftat medlemskapet och full medlemsavgift erlagts.

Organisationsnummer: 
802510-6736

Styrelsen

Ordförande                                  Lisa Mård                      2017-2019

Vice ordförande                          Jennie Colbrie               2017-2019

Kassör                                           Guilla Astrén                 2017-2020

Sekreterare                                  Jane Fredin                   2017-2020

ANCCE & LGPRE                           Maria Ringvall              2017-2019

Medlemsansvar                          Lena Lundin                 2017-2018

IT & tävling                                   Carina Blom                 2017-2018

IT & tävling – suppelant            Sanna Hall                    2017

ANCCE & tävling – suppelant   Agneta Berg                 2017
 

Stambokstjänster

Ansvariga för administration och kontakt gällande stambokstjänster:

Gunilla Astrén                                  070-584 12 80 

Jane Fredin


Mail: stambokpre@presverige.se

Albero II

Policy >>