Medlem

Vill du bli medlem i Svenska P.R.E.-föreningen?

Som medlem är du välkommen att ta del av föreningens aktiviteter samt kostnadsfritt annonsera på föreningens hemsida; i hingst– och stuterikatalog, salusida samt presentera din P.R.E. på sidan för medlemmars hästar. 
Du är också välkommen att delta i föreningens facobookgrupp för medlemmar.

Föreningen erbjuder fullvärdigt respektive stödjande medlemskap.

  • Fullvärdig medlem kan den bli som är registrerad ägare till levande P.R.E.-häst enligt spanska stamboken, LGPRE ANCCE. Har rösträtt på årsmöte. 
  • Stödjande medlem kan den bli som inte är registrerad ägare till P.R.E. enligt ovan, men som har ett intresse för rasen och föreningen. Har inte rösträtt på årsmöte.
     
Medlemsavgift 2019

Fullvärdigt medlemskap:  300 kr
Stödjande medlemskap:   150 kr

För att ansöka om medlemskap fyller du i formuläret nedan.

Gör sedan inbetalning till ASCPRE via pgnr eller swish och märk inbetalningen med ditt namn och "medlem2019".

Postgironr: 86 70 85-3

Swish: 1232146892