ANCCE


ANCCE – Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española – är den spanska avelsföreningen för P.R.E. och huvudorganisationen för P.R.E. internationellt.

ANCCE är officiellt erkänd av Spaniens Jordbruksministerium som den organisation som representerar P.R.E.-uppfödare och -ägare i hela världen. ANCCE är även adminstratör av stamboken för P.R.E. – "Libro Genealógico".

ANCCE är således den organisation som kan besluta om åtgärder som berör rasen, såsom förbättring och avelsurval, vilkor för registrering, tävlingar, osv.

ANCCE grundades 1972, och omfattar för närvarande mer än 800 uppfödare i hela världen samt avelsföreningar i 15 länder.

ANCCE representerar rasen P.R.E. i COPA-COGECA (European Agro-cooperatives) och WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) samt utformar årliga marknadsföringsprogram i samarbete med ICEX (Spanska institutet för utrikeshandel) och EXTENDA (Andalusiska institutet för marknadsföring).

Bland huvuduppgifterna ingår:

– Administration av "Libro Genealogico" (stamboken) på internationell nivå.

– Administration och utveckling av verktyg för förädling av P.R.E.-hästen.

– Arrangör av ridprov för disciplin i dressyr för alla raser (PSCJ).

– Arrangör av SICAB (Internationella Hästmässan för P.R.E.), som hålls årligen i Sevilla i november. SICAB invigdes för första gången 1991.

– Publicerar tidningen "El Caballo", på spanska och engelska, med nyheter och resultat avseende P.R.E.

– Närvaro vid internationella hästtävlingar och mässor samt publikation av information.

– Huvudarrangör av morfologiska tävlingar i Spanien och internationellt.

– Huvudansvarig Kvalifikationskommitté för avelsgodkännande.

– Nyheter och information via hemsidor: www.ancce.com och www.sicab.org  (direktsändning av SICAB via Internet).
 Källa: ANCCE